چنانچه خرید خود را انجام داده اید و شماره سریال نرم افزار خریداری شده را دریافت کرده اید، اما در دریافت سیمکارت هدیه خود دچار مشکل شده اید، لطفا به موارد ذیل توجه فرمایید و چنانچه مشکل شما برطرف نشد بخش انتهایی را تکمیل فرمایید.

چنانچه شماره سریال خود را وارد می کنید اما شناسه هدیه خود را دریافت نکرده اید و با پیغام خطا مواجه می شوید، لطفا این موارد را چک فرمایید: الف- آیا شماره سریال 13رقمی اختصاصی خود را که با پیامک برای شما ارسال شده به طور صحیح وارد می کنید؟ ب- آیا کد امنیتی را به طور صحیح وارد می کنید؟ ج- اتصال اینترنت خود را چک فرمایید. آیا اینترنت شما کار می کند و به سایتهای دیگر، دسترسی دارید؟ در صورتی که موارد فوق را به درستی وارد می کنید اما با پیغام خطا مواجه می شوید، لطفا بخش انتهایی را تکمیل فرمایید. اگر شناسه هدیه خود را دریافت کرده اید، اما قادر به استفاده از آن برای دریافت سیمکارت نیستید، لطفا این موارد را چک فرمایید: الف- آیا بعد از هدایت شما به سایت دریافت سیمکارت، اطلاعات درخواستی تکمیل کرده اید ب- آیا پس از تکمیل اطلاعات کنار عبارت "شرایط ثبت نام و خرید را می پذیرم" تیک را زده اید (البته سیمکارت به صورت رایگان و هدیه می باشد و خریدی در کار نیست) ج- آیا در مرحله بعد ازتکمیل اطلاعات اولیه، شناسه هدیه خود را به درستی وارد کرده اید؟ د- آیا در صورت تایید شناسه هدیه، اطلاعات درخواستی بعدی را جهت دریافت سیمکارت تکمیل کرده اید؟ چنانچه علیرغم بررسی موارد فوق، همچنان در دریافت سیمکارت هدیه مشکل دارید، لطفا بخش ذیل را تکمیل فرمایید.