راهنمای استفاده از نرم افزار
 • هر سریال نرم افزار خریداری شده از سایت و USSD قابلیت استفاده تنها برای یک دستگاه را دارا می باشد
 • نرم افزار دارای جملاتی پیش فرض است که به صورت تعاملی می تواند آنها را ترجمه نماید
 • زبان های نرم افزار عبارت اند از:
  • فارسی
  • انگلیسی آمریکایی
  • انگلیسی بریتیش
  • فرانسه
  • آلمانی
  • اسپانیولی
  • عربی
  • ترکی استانبولی
  • ترکی آذری
  • چيني