اگر در دریافت فایل های زبان ها توسط دستگاه خود مشکل دارید و از آندروید استفاده میکنید میتوانید طبق راهنمای زیر اقدام کنید.
تنها اگر بعد از نصب برنامه در دریافت فایل ها مشکل دارید یکی از فایل های زیر را دریافت کنید. درغیر این صورت نیازی به این مراحل ندارید!

1. ابتدا با توجه به نیاز خود یکی از دو فایل زیر را روی رایانه خود دانلود کنید.
2. فایل را از حالت فشرده خارج کنید.

3. فایل های که از حالت فشرده خارج کردید را در فولدر FutureWay/Language کپی کنید
در صورتی که پس از انجام مرحله 3 همچنان فایل ها خوانده نشد، فایل ها را درون فولدر FutureWay/Language در حافظه داخلی دستگاه انتقال دهید.